Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Καλώς ήρθατε στο Offical Dotworkz Online Store

ΔΩΡΕΑΝ 3 χρόνια εγγύηση για όλα τα προϊόντα που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα!

Παγκόσμια αποστολή διαθέσιμη

Αντιπρόσωποι, Διανομείς, Μεταπωλητές, B2B, Όλοι οι πελάτες Καλώς ορίσατε!

Κοολόμημα

Η απόλυτη προστατευτική κάμερα κατοικίες για εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντα.
Βή α σε έναν κόσ ο της απαρά ιλλης προστασίας της κά ερας και απόδοσης ε το Dotworkz Cooldomes™! Σχεδιασ ένο ε τεχνολογία αιχ ής και ια ακλόνητη δέσ ευση για την αριστεία, Cooldome.™Προσφέρει την απόλυτη προστασία για τις πολύτι ες κά ερες επιτήρησης που είναι συ βατές ε όλες τις άρκες, συ περιλα βανο ένων των Axis, Panasonic, και Χόννα. Σχεδιασ ένο να αντέ ει στα πιο σκληρά περιβάλλοντα, αυτά τα προστατευτικά περιβλή ατα είναι ένα παιχνίδι-αλλαγή για οποιοδήποτε σύστη α ασφαλείας ε προστασία θερ ότητας έως 16 ° F (75° C). Καυχιέται ένα επαναστατικό σύστη α θερ ικής ψύ ης Dotworkz, Cooldomer™Ε ασφαλί ει τη βέλτιστη λειτουργικότητα της κά ερας ακό η και σε ακραίες θερ οκρασίες. Χτισ ένο για να διαρκέσει, Cooldome.™Αποτελεί απόδει η της απαράδεκτης τεχνικής και αφοσίωσης του Dotworkz στην παροχή ε αιρετικών λύσεων προστασίας της κά ερας. Αυ ήστε την υποδο ή ασφαλείας σας σή ερα ε την Dotworkz Cooldomez™- Όπου η καινοτο ία συναντά ασυναγώνιστη προστασία! Το Κοολό η α™Έρχεται σε περίβλη α κά ερας για κά ερες PTZ (D2 ή D3), Στατικές φωτογραφικές ηχανές (S-type), Στατικές ηχανές εγάλης ε βέλειας ε εγάλο le le le ακριά (STXL), ακό η και πολλαπλές κά ερες σε ένα ενιαίο ντουλάπι (B. Ο.. Β. )
Μετάβαση στα προϊόντα

14 προϊόντα

Έχετε δει και τα 14 προϊόντα